Posynodalna Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI

Religia i religioznawstwo

Informacje

WPROWADZENIE1. Sakrament miłości[1], Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by \'życie swoje...

Cena: 4,88
Dostępność: dostępny do tygodnia