Geny Pin3 i Pin4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana

E-książki

Informacje