Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1582-1696. Spisy. Tom I

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Wykaz obieralnych przedstawicieli najwyższego organu sądowego obejmujący okres całego XVI?XVII stulecia. Trybunał ten jako forum sądowe, apelacyjne miał charakter społeczny, sędziami byli deputaci wybierani w powiatach na specjalnie w tym celu zwoływanych sejmikach.

Cena: 44,63
Dostępność: dostępny do tygodnia