Doktor TV – Interaktywna telewizja szpitalna

Telewizja Doktor TV powstała, by zaspokoić potrzeby pacjentów, by wiedzieć więcej o sposobach leczenia chorób, samych chorobach, specjalistach i stosowanych przez nich metodach leczenia.

Nasze programy o zdrowiu dokształcają pacjentów, a regularne ankiety zachęcają pacjentów do aktywnego zaangażowania się w ich opiekę. Bezpłatna i szeroko dostępna w placówkach szpitalnych oraz na Kanale YouTube Doktor TV zachęca do oglądania i komentowania także przez wizytujących chorych gości. Tworzymy społeczność widzów oraz ich lekarzy, co prowadzi do bardziej relaksującego doświadczenia pacjenta.

Pacjenci mogą łatwo zgłaszać swoje potrzeby, komentować wydarzenia, chwalić miejsca szpitalne, swoich lekarzy lub przekazywać informacje zwrotne na temat doświadczenia z daną chorobą, dzięki czemu wzrasta ogólna świadomość danego schorzenia oparta na doświadczeniach własnych pacjentów.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego oglądania, komentowania oraz sugerowania nam tematyki programów: redakcja@doktortv.pl